اتو مو در انواع مختلف و با ابعاد و شکل های مختلف تولید می شود. بعضی از این دستگاه ها همچنین دارای تنظیمات حرارت هستند که به کاربرای اجازه می دهد درجه حرارت را تغییر داده و به نحو مناسب برای نوع مو خود استفاده کنند.